دخـتــــــرم دیگـــــــ ــــ ـر 

گاهـــی دلــم 

بـــه انـدازه ی تمــام دنیــــــا میگیــــــرد 

گاهــی اشک میریــــــزم 

گاهــی صـــدای قهقهــــه ام 

تمــام شــهــررو پـــر میکنــــه 

گاهـــی آرامــــــم .... 

حــرف نمیزنــــــــم ... 

و بالشــــــــم را بـــه 

همـه ی شانــه های سرد و بــی احــساس دیگر 

ترجیــــح میـــدهم |دخـتــــــرم |دیگـــــــر 

گاهــی از درد بـــه خـــودم میپــــیچـــم 

اما نمیگـــــذارم کســی بفهمــد 

از چــه بـــه انـدامم 

پیچ و تابـــ میـدهم 

بگـــــــذار فکر کننـد خـــــوبم 

تقصیر خــودم است ... 

این دروغ را زیــــ ــاد 

بـــه اطرافیانـــــم گفتـــه ام 

من خوبم 
|دخـتــــــرم| دیگـــــــر 

گاهـــی لجبـــــاز و شــــــرورم 

گاهــی مهـــربان ودلســـــوز 

گاهــــی هم مثل امروز حــال 

خــودم را نمیفهــــمـم ... 

اما ... 

خــوبم ... 

خـوب خـــــــــــــــــــوب:) 

 برچسب‌ها:

تاريخ : پنج شنبه 30 مرداد 1393برچسب:, | 22:43 | نویسنده : سولماز |

اگر دلت گرفت...

 سکوت کن...

این روزها هیچکس معنی دلتنگی را نمیفهمد!!!

هیچکس...

wypgnv2kbo8n2qoys2te.jpgبرچسب‌ها:

تاريخ : پنج شنبه 23 مرداد 1393برچسب:, | 10:29 | نویسنده : سولماز |

یک عکس ، یک دلنوشته

.

.

.

فراموش شده ام در کنج تنهایی . . .

دیگر نیستم،حتی در دل تو ! ! !برچسب‌ها:

تاريخ : پنج شنبه 23 مرداد 1393برچسب:, | 10:26 | نویسنده : سولماز |

چقدر تنهایی................

شبها وقتی می خوای بخوابی

میبینی کسیو نداری که بهت فکر کنه

اینجاست که میفهمی بر خلاف شلوغی درونت چقدر تنهایی...

                                                                                                                                  برچسب‌ها:

تاريخ : دو شنبه 20 مرداد 1393برچسب:, | 16:38 | نویسنده : سولماز |

کاش بودی و میفهمیدی وقت دلتنگی

یک آه چه وزنی دارد

لطفا هی نپرس دلتنگی چه معنا دارد؟

دلتنگی معنا ندارد.....

درد دارد

                                                                                                                                             برچسب‌ها:

تاريخ : دو شنبه 20 مرداد 1393برچسب:, | 16:5 | نویسنده : سولماز |

اِلتِمــــــــــــــــاس مــــــــــــــــــالِ دیـــــــــــــــــروز بــــــــــــــــــود
مـــــــــــــــــــالِ وَقتــــــــــــــی بـــــــــــــــود ڪــــــــــــــﮧ ســـــــــــــــــــــاده بــــــــودم
اِمـــــــــــــــــــــروز میــــــــــــــــــــخـــــــــــــــوای بـــِـــــــــــــــــــــری ؟؟؟
هیـــــــــــــــــــــــــــــــــس !!!
فَقَــــــــــطـــ ” خــُـــــــداحــــــــــــــــــــــــــافِظـــ برچسب‌ها:

تاريخ : دو شنبه 20 مرداد 1393برچسب:, | 15:34 | نویسنده : سولماز |
 
آنگاه که غرور کسی را له می کنی،
آنگاه که کاخ آرزوهای کسی را ویران می کنی،
آنگاه که شمع امید کسی را خاموش می کنی،
آنگاه که بنده ای را نادیده می انگاری ،
آنگاه که حتی گوشت را می بندی
تا صدای خرد شدن غرورش را نشنوی،
آنگاه که خدا را می بینی و بنده خدا را نادیده می گیری
می خواهم بدانم،
دستانت رابسوی کدام آسمان دراز می کنی تابرای
خوشبختی خودت دعا کنی؟
 
 


برچسب‌ها:

تاريخ : دو شنبه 20 مرداد 1393برچسب:, | 12:56 | نویسنده : سولماز |

خدایا ...

جای سوره ای به نام " عشق " در قرآنت خالیست

که چنین آغاز گردد :

و قسم به روزی که قلبت را می شکنند


و جز خدایت مرهمی نخواهی یافت ...
 


برچسب‌ها:

تاريخ : دو شنبه 20 مرداد 1393برچسب:, | 12:47 | نویسنده : سولماز |